นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งใน Leadership Community ของ Coaching Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา

เราเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งคือการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่สังคม  Mastering the Art of Leadership: Overcoming Imposter Syndrome for Lasting  Success เป็นบทความสั้นๆ ที่เขียนขึ้น โดย นพเกล้า กิจปานนท์ ใน Coaching Magazine เพื่อสนับสนุนการ Transform ผู้นำที่อยู่ในสังคมทั่วโลกให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) อย่างแท้จริง