นพเกล้า กิจปานนท์ ให้มุมมองในบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับความท้าทายในการทำ Transformation ที่ไม่ใช่แง่มุมของกลยุทธ์ หรือ Customer Centric จึงเลือกหยิบยกประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นแก่นแท้ความสำเร็จของ Transformation ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับคนและองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมอง  รายละเอียดอ่านต่อไดีที่  https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1098119