นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี

นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับเกียรติจากท่านประธานและท่านรองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ให้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารชมรมฯ ในฐานะหนึ่งในกรรมการฝ่ายวิชาการ

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีเครือข่ายผู้ประกอบการจำนวนมาก  และให้ความสำคัญกับ “สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ“