นพเกล้า กิจปานนท์ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

THE ADLER โดย นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีและคณะผู้บริหารของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าพบเพื่อเยี่ยมชมคณะพร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกัน