นพเกล้า กิจปานนท์ ให้สัมภาษณ์ BrandAge ถึงแนวคิดและการก่อตั้ง THE ADLER

การบริหารงานให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงไม่ใช่เรื่องที่มาด้วยโชค แต่เป็นความสามารถในการผสมผสานการบริหารงานและการบริหารคนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัวและเหมาะสม ปัจจุบันสถานการณ์โควิดทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมก็ไม่เหมือนเดิม คุณนพเกล้า กิจปานนท์ อดีตผู้บริหารสถาบันการเงินที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการมากกว่า 20 ปี ได้เห็นความสำคัญและต้องการสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ และก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดตาม LINK  https://www.brandage.com/article/37926