นพเกล้า กิจปานนท์ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และการ Coaching เป้าหมายชีวิต ให้แก่คุณครูแนะแนวแกนนำทั่วประเทศ

นพเกล้า กิจปานนท์ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่คุณครูแนะแนวแกนนำทั่วประเทศ จำนวน 260 ท่าน ผ่านการอบรมและทำ Workshop Coaching เป้าหมายชีวิต เมื่อ มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การที่คุณครูแนะแนวแกนนำทั่วประเทศเข้าถึงการ Transform ศักยภาพภายในตัวเอง และหลักการการ Coaching เป้าหมายชีวิต ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อแนวคิดดี ๆ ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนของประเทศ ภายใต้นโยบายเรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ