Culture Transformation และ IC3

เรามักจะได้ยินคำว่า Transformation กันบ่อยครั้งโดยเฉพาะตั้งแต่โลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด แต่จริงๆแล้วความสำคัญของการทำ Transformation มีมานานหลายปีก่อนหน้านี้ ธุรกิจใหญ่ๆได้ตระหนักและสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทำ Transformation จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศ เพียงแต่โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างมากเป็นพิเศษ เราจึงได้ยินคนพูดถึงเรื่อง Transformation มากขึ้นในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา

การทำ Transformation นั้น นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ Business Model ที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กรแล้ว ยังมีปัจจัยที่หลายองค์กรขนาดใหญ่ๆ มักให้ความสำคัญซึ่งก็คือคน เราจะทำอย่างไรให้คนภายในองค์กรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ในขณะที่โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลง  เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนสูง

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับความสำเร็จของการทำ Transformation คือ วัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ที่ THE ADLER เราเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ “IC3” ซึ่งหมายถึง หนึ่ง I และ 3 C ได้แก่ “Integrity, Compassion, Commitment, Collaboration” เพราะเราเชื่อว่าการส่งมอบบริการที่ดีเลิศให้ลูกค้าของเรามาจากบุคคลากรและวัฒนธรรมการทำงานที่มีพื้นฐาน IC3 ที่ดีเลิศเป็นสำคัญ

THE ADLER เป็นบริษัทที่เชื่อว่า “การเปลี่ยนแปลงที่ดีและยิ่งใหญ่มักเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ดีและมีพลังมารวมกัน”  IC3 จึงเหมือนกับจุดศูนย์รวมพลังของทีมงานเพื่อช่วยกันร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงอันดีที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกค้าของเราต่อไป