เปิดเทรนด์ “ทรานส์ฟอร์เมชัน” (Transformation) ยุค 2024

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้เชิญ นพเกล้า กิจปานนท์ มาพูดคุยถึงความท้าทายในการทำ Transformation ที่ไม่ใช่แง่มุมของกลยุทธ์ หรือ Customer Centric จึงเลือกหยิบยกประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นแก่นแท้ความสำเร็จของ Transformation ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับคนและองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมอง รายละเอียดติดตามได้ที่ https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1098119